Hakkında

Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi, dünyadaki turizm hareketliliğinin yaklaşık %10’una ev sahipliği yapmakta ve her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Bu turizm hareketliliği, bölge ülkeleri için ciddi bir gelir kaynağı olsa da mevcut haliyle ciddi sorunlar da içermektedir. Bu sorunlardan bazıları: 

  • Yerel kültürün ve dokunun bozulması 
  • Doğal kaynakların aşırı tüketimi 
  • Çevresel tahribat 
  • Diğer ekonomik sektörlerin yok olması 

Ciddi kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara sebep olan geleneksel kitle turizmi yerine alternatif ve sürdürülebilir turizm modellerinin öne çıkarılması 2000’lerin başından beri gündemde ve bu yönde sayısız iyi uygulama örneği şimdiden mevcut. Sürdürülebilirliğin kabul edilen en geniş tanımı “kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.” Sürdürülebilirlik, hayatın her alanına uygulandığı gibi turizm sektörüne de uygulanabilir ve uygulanmalıdır. Bu doğrultuda, turizmde sürdürülebilirlik: 

  • Kültürel mirası ve yerel kültürü koruma, 
  • Doğal hayata ve kaynaklara zarar vermeme, 
  • Diğer ekonomik sektörlerle harmoni içinde olma, 

ilkeleri etrafında dönmektedir.  Bizler de UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi olarak, “Sürdürülebilir Turizm İyi Uygulama Örnekleri” websitesi ile yerel yönetimlerin yürütücüsü ya da paydaşı oldukları sürdürülebilir turizm örneklerini bir araya getirerek bu konuda bir veritabanı oluşturmayı ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyoruz