KAYAŞEHİR DİJİTAL DENEYİM MERKEZİ

Proje Adı: Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi

Yerel Yönetim: Nevşehir Belediyesi

Kategori: #SağlıkTurizmi #ÇevreTurizmi #KültürTurizmi

Uygulama Tarihleri: 2020 – devam ediyor

İrtibat Kişisi: Meral İnce (mince@nevsehir.bel.tr)

PROJE DETAYLARI

Projenin özel amacı; “Nevşehir il merkezinde turizme yeni kazandırılan Kayaşehir’de artırılmış-sanal gerçeklik sistemleri ve mobil uygulama ile Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezini hizmete açarak, nitelikli, estetik ve çağın gereklerine uygun bir turistik ortam oluşturulması, hedef kitledeki yerli ve yabancı turistlere tarihi deneyimleme imkanı sunulması, turizmden yeterince pay alamayan Nevşehir il merkezinin Kapadokya’nın en önemli cazibe merkezlerinden biri olmasına katkı sağlanması ve şehrin marka değerinin artırılarak dünyada bilinirliğinin sağlanmasıdır.” 

Yakın zamanda turizme açılan Kayaşehir’de artırılmış-sanal gerçeklik yöntemiyle oluşturulacak mobil uygulamanın kullanımının yaygınlaşmasıyla ve Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezinin tanınırlığının artmasıyla şehrimizin hem ülkemizde hem dünyada bilinirliği artırılacaktır. Proje ile hayata geçecek Kayaşehir Mobil Uygulamasının, yapılacak tanıtım ve reklam çalışmaları ile daha fazla kişi tarafından kullanılması sağlanacak, teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimi artırılacaktır. Kayaşehir’e daha önce gelmemiş potansiyel ziyaretçiler, yapılacak çalışmalar ile bölge hakkında bilgilendirilecek, ziyaretçilerde merak uyandırarak bölgeye gelmeleri teşvik edilecek ve daha fazla yerli ve yabancı turistin şehrimize gelmek istemesine neden olacaktır. 

Beklenen Sonuçlar: 

1. Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi ve Kayaşehir Mobil Uygulaması hayata geçirilecektir.

2. 360 Derece Sanal Tur ile ziyaretçilerin Kayaşehir’e gelmeden önce, gelince ve gittiklerinde de yanlarında bulunması gereken bir kaynak oluşturulacaktır. 

3. Tarihi mekanlarda yaşanan olayları canlandırmalar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları ile tekrar kurgulayarak, her yaş grubundan ziyaretçilere Nevşehir ve Kapadokya tarihini deneyimletme imkanı sunulacaktır. 

4. Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezine gelen ziyaretçilerin, bulundukları kültürel mekana ait bilgileri interaktif yöntemler ile detaylı bir şekilde, hızlı ve kolay öğrenebilmesi sağlanacaktır. 5. Nevşehir ilinde dijital alt yapısı geliştirilmiş, turistlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve yüksek turizm potansiyeli taşıyan Kayaşehir, turizmde yeni bir varış noktası olacaktır. 

6. Nevşehir il merkezine gelen turist sayısı ve geceleme oranı artırılacaktır.  7. Kayaşehir, yatırımcılar için cazip hale gelirken, yerel ve bölgesel ekonomik refah artışı sağlanacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE BAĞLANTISI

Sürdürülebilir turizm, tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların, turistlerin ve gelecek nesillerin ekonomik ve estetik gereksinimlerini karşılayacak şekilde yönetildiği yaklaşımdır. Sürdürülebilir turizm ile yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkı ile ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Projemizin genel amacı; “TR71 Bölgesinde yer alan Nevşehir’de sürdürülebilir turizm çerçevesinde korumacı ve yenilikçi bir anlayış ile turizmde dijital altyapının geliştirilmesidir.” 11. Kalkınma Planının (2019-2023) 428. maddesinde “Başta internet tabanlı uygulamalar olmak üzere turizm sektörünün paylaşım ekonomisinden daha etkin faydalanabilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, teknolojiye dayalı uygulamalar desteklenecektir.” ve 428.3. maddesinde “Teknoloji destekli olarak ziyaretçi deneyimini artırıcı projeler geliştirilecektir.” denilmektedir. Türkiye Turizm Stratejisi’nin (2023) stratejiler başlığından birisi turizm gelişim bölgeleridir. Bu başlık altında “Varış noktası olarak geliştirilecek ve birden fazla ili kapsayan turizm gelişim bölgelerinde yerel ve bölgesel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak kullanılması” stratejisi yer almaktadır. Stratejide tematik bölgeler arasında Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi yer almaktadır. Kültür turizmi ile ön plana çıkan Kapadokya Bölgesinde turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilebilmesi ve böylelikle Kapadokya’da yeni bir turizm varış noktası oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu resmi analizler ve hedefler doğrultusunda projemizde hizmete açılacak Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi uzun vadede turizmde dijital altyapının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.