AYDOS KALESİ’NİN TURİZME KAZANDIRILMASI PROJESİ

Proje Adı:  Aydos Kalesi’nin Turizme Kazandırılması Projesi

Yerel Yönetim: Sultanbeyli Belediyesi

Kategori: #ÇevreTurizmi #KültürTurizmi

Uygulama Tarihleri: 2010 – devam ediyor

İrtibat Kişisi: Mehmet Aktaş (mehmet.aktas@sultanbeyli.bel.tr)

PROJE DETAYLARI

Proje, 2.6 ‘ha alana sahip, tarihi XI. Ve XIII. yüzyıllara dayandırılan Aydos Kalesi ve etrafını çevreleyen 39ha orman alanının, koruma ve rekreasyon fonksiyonu kazandırılarak turizme açılmasını kapsamaktadır. Proje, ‘fiziki alanın oluşturulması (tescil, projelendirme, kurum onayları, yapım işleri)’; ‘alan yönetim modelinin çıkarılması ve İşletme planlarının hazırlanması (arkeopark yönetim planının hazırlanması, protokoller ve işbirliklerinin sağlanması)’; ‘alanların etaplar olarak ziyarete açılması (idari yapının oluşturulması, personel görevlendirmelerinin yapılması, ofislerin oluşturulması vb.)’ olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır.

Proje kapsamında, Aydos Kalesi ve 39 ha orman alanı arkeopark, doğal gezinti köprüsü ve zaman tüneli, kuş gözlem kulesi, doğa eğitim merkezi, flora tanıtım alanı gibi fiziki alanlar planlanmış; yönetim modelleri ve işletme planları oluşturularak sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Böylece hem Sultanbeyli İlçesine hem de İstanbul’a yeni bir tarihi mekân kazandırılacak; halkın ve gelen ziyaretçilerin doğa ve tarih bilimi hakkında bilgisinin artmasına katkı sağlanacaktır. Ayrıca proje tarih, arkeoloji, orman ve ekosistem bilincinin geliştirilmesine, ormanların korunmasına ve farkındalık kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE BAĞLANTISI

Aydos Kalesinin Turizme Kazandırılması Projesi sürdürülebilir turizm ilkeleri gözetilerek planlanmıştır. Alan hem arkeolojik kaynak değeri hem de orman içerisinde bulunduğundan doğal kaynak değeri olarak önem arz etmektedir. Proje yerel kalkınmanın desteklenmesi, toplumsal refahın sağlanması , fiziki bütünlük ve biyolojik çeşitliliği koruması ilkeleri ile uyumludur.